Atputekļošanas sasvs grants ceļiem “CC ROAD” granulās

Sastāvu CC ROAD izmanto grants ceļa seguma atputekļošanai. Paredzēts pielietot grantētu auto ceļu, piejas ceļu un vobjektu, piebraucamo ceļu segumu apstrādei. Sastāvu CC ROAD" var izmantot grants ceļiem, kuru virjā slāņa granulametriskā sastāva modulis nav mazāks par 2.0 mm . Var apstrādāt gan jaunus, gan arī vecus grants ceļu segumus. 

PDF 

Apraksts 

Jaunumi