ACRYLGRUNT - Primer

Rust offproduct 1

product 2

Polyline - Uhkelt tehtud Lätis!

Krunti kasutatakse ehitusmaterjalide pinna kindlustamiseks, struktureerimiseks (krunt on hingav ja veeauru läbilaskev), parandamaks pindade imamis- ning nakkeomadusi enne krohvimist, plaatimist, värvimist, tapeetimist ning muid viimistlustöi d . Eriti sobilik kips-, kipsi/lubja-, betoonpindade, tsementisisaldavate mineraalpindade, keraamiliste jakiudplaatide töötlemiseks.

TOOTE TEAVE

SERTIFIKAAT

MSDS

  • ACRYLGRUNT

Rust offproduct 1

product 2

Polyline - Uhkelt tehtud Lätis!